دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (3)
52 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1382 - شماره 21 (30 صفحه - از 249 تا 278)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این قسمت از بحث دیپلماسی اسلام از منظر تاریخی و با تأکید بر رفتار سیاسی رهبران دینی و دولت‏های اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. رفتار سیاسی و سیره عملی پیامبر اسلام و امام علی(ع) بیانگر خطوط کلی رفتار سیاسی اسلام در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجی است. از سوی دیگر، مطالعه رفتار خارجی نظام خلافت در عصر خلفای نخستین، امویها، عباسی‏ها و دوره‏های پس از آن، دگرگونی‏های تاریخی رفتار سیاسی و دیپلماسی دولت اسلامی را بیان می‏کند. واژه‏های کلیدی: دیپلماسی، دیپلماسی اسلامی، عصر پیامبر، خلافت.