دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (2)
54 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1381 - شماره 20 (24 صفحه - از 161 تا 184)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، اهداف و ابزار دیپلماسی مورد بررسی قرار گرفته و تأمین سعادت و کمال از رهگذر استقرار صلح و امنیت جهانی و همچنین استقرار عدالت اجتماعی و تأمین منافع ملی مسلمانان از مهم‏ترین اهداف دیپلماسی اسلامی تلقی گردیده است. در بحث از ابزارهای دیپلماسی به طرح این مقوله در سه حوزه اصلی: سیاسی ـ فرهنگی، اقتصادی و نظامی پرداخته و تلقی اسلامی از این ابزارها را بحث کرده است. واژه‏های کلیدی: دیپلماسی، دیپلماسی اسلامی، ابزار دیپلماسی، اهداف دیپلماسی، رفتار سیاسی، سیاست اسلامی.