دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (1)
61 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1381 - شماره 19 (24 صفحه - از 191 تا 214)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر چکیده پژوهشی است که به منظور تهیه متن درسی برای درس «دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام» مقطع کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسی پژوهش این است که آیا می‏توان از دیپلماسی اسلامی سخن گفت؟ اصول، مبانی و ویژگی‏های این دیپلماسی چیست؟ از پرسش‏های مزبور در سه بخش و طی فصول متعددی بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم می‏گردد، تمهیدی است برای مباحث بعدی و عناصر اصلی دیپلماسی اسلامی را به بحث می‏گذارد و مباحث آن، بررسی مسأله نمایندگی سیاسی، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام است. واژه‏های کلیدی: دیپلماسی، دیپلماسی اسلامی، رفتار سیاسی، نمایندگی سیاسی، مصونیت سیاسی.