طالبان؛ ایران و پاکستان: مطالعه سیاست خارجی ایران پاکستان و عربستان درباره افغانستان از سقوط مزار تا کنون
56 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » پاییز 1377 - شماره 2 (22 صفحه - از 247 تا 268)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی