اسلام و جهانی شدن
46 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » مرداد 1382 - شماره 40 (9 صفحه - از 30 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهانی‏شدن به عنوان یک پروسه با جهانی‏شدن به عنوان پروژه متفاوت است و اسلام با رویه تکنولوژیک جهانی‏شدن بیشتر می‏تواند سازگاری داشته باشد تا با بُعد ایدئولوژیک جهانی‏شدن؛ زیرا اسلام در محورهای متعددی با جهانی‏شدن از منظر ایدئولوژیک تعارض دارد؛ مانند تعارض میان هویت اسلامی و جهانی‏شدن و تعارض فرهنگ اسلامی و جهانی‏شدن. در مورد ماهیت پدیده جهانی‏شدن نگرش و رویکردهای متفاوتی وجود دارد. جهانی‏شدن به عنوان یک پروسه(1) و جهانی‏شدن به عنوان پروژه(2) دو نگرش کاملاً متفاوت و نسبتا رایج در مورد این پدیده است. هر یک از این دو نگرش در مورد پیشینه تاریخی، مبانی نظری، ویژگی‏ها و لوازم و آثار «جهانی‏شدن» تفسیرهای متفاوتی را مطرح می‏نمایند. به‏رغم تفاوت دیدگاه در مورد تعریف جهانی‏شدن و به عنوان نقطه اشتراک هر دو رویکرد، جهانی‏شدن دارای دو چهره ایدئولوژیک و تکنولوژیک می‏باشد. این تقسیم‏بندی از منظر روش‏شناسی در بحث حاضر می‏تواند حائز اهمیت باشد؛ زیرا فرضیه این نوشتار، موضع اسلام را در قبال هر یک از دو بُعد مذکور تفکیک می‏کند. بر اساس فرضیه مطرح‏شده، اسلام و تعالیم دینی با رویه تکنولوژیک جهانی‏شدن بیشتر می‏تواند تعامل و سازگاری داشته باشد؛ اما در بعد ایدئولوژیک، تعارض اسلام و جهانی‏شدن بیشتر از درجه انطباق و سازگاری آن دو می‏باشد. در اینجا این سؤال به صورت جدی مطرح خواهد شد که آیا با توجه به درهم‏تنیدگی ابعاد مختلف زندگی جدید، تا چه اندازه می‏توان میان پدیده‏ها از این منظر جدایی انداخت؟ و آیا اساسا می‏توان تکنولوژی را فاقد بار ارزشی و فرهنگی دانست؟