اندیشمندان مسلمان و قرائت اسلامی از جهانی شدن
53 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » مهر 1381 - شماره 31 (7 صفحه - از 7 تا 13)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باب جهانی‏شدن دو دیدگاه وجود دارد که یکی آن را طرحی غربی می‏داند و دیگری آن را روندی طبیعی و تاریخی به شمار می‏آورد. در این مقاله به پنج دیدگاه از متفکران جهان اسلام اشاره شده است که هر کدام در یکی از دو دیدگاه پیش‏گفته جای می‏گیرند. هرچند جهانی‏شدن از مقوله‏های مهم و مطرح در مجامع علمی و آکادمیک جهان اسلام است، تا کنون جهان اسلام پاسخی یکدست به این مقوله نداشته است. هرکدام از اندیشمندان مسلمان از زاویه‏های متفاوت به طرح و بررسی این مقوله پرداخته‏اند. در اینجا پاسخ‏های اسلامی به جهانی‏شدن را از منظر اندیشمندانی اسلامی، نظیر دکتر حنفی، ابوربیع، برهان غلیون، دکتر نصر و دیگران، مرور خواهیم کرد